GRAFICZINE

Graficzine és una proposta de revista de disseny on vaig dissenyar el logotip, la revista i tota la maquetació del contingut.

El logotip vaig crear un tampó per tal de poder col·locar el logotip on ens funciones més en funció de la portada que hi sortís.

La idea de revista era de fer la portada com un sobre fen que la solapa del sobre estigues per sobre de la imatge de portada, amb una portada molt neta per tal que el títol de la revista ressaltés el màxim possible.

A l’hora de maquetar el text, el que vaig buscar és un tipus de revista on el lector hi hagués d’interactuar amb ella per tal que mantingués l’atenció en ella durant el temps que la llegeix, sigui posant entrevistes en una direcció o canviant la maquetació de les columnes de cada pàgina.